Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
Wybrany samochód
 1. « Wróc do 
 2. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO

Aby jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jak również ich rzetelne oraz przejrzyste przetwarzanie zgodnie z prawem, informujemy w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie przysługują Ci prawa.

1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Inter Auto sp z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Jarosław (37-500), przy Szówsko ul. Zamojska 10, NIP: 7922305183, REGON: 382229933, KRS: 0000765319.

2. W jaki sposób się z Nim skontaktować?

Możesz się z nami zawsze skontaktować poprzez: formularz kontaktowy na stronie f1parts.pl, e-mail: www.inter.auto.pl@gmail.com, telefon: 16 623 00 93

3. Skąd mamy Twoje dane i dlaczego prosimy o ich podanie?

Wszelkie dane jakimi dysponujemy (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone przez Ciebie do systemu dobrowolnie przy zakładaniu konta, transakcjach zakupowych, kontakcie poprzez formularz kontaktowy lub przy zapytaniu o dostępność produktu, a także przy zapisie do Newslettera.

Podane przez Ciebie dane, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail są Nam niezbędne do zawarcia z Tobą umowy oraz prawidłowego jej przebiegu.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

a. Niezbędnych do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

  • zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,

  • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,

  • obsługi reklamacji,

  • obsługi zgłoszeń dokonanych m. in. poprzez formularz kontaktowy.

b. Realizacji działań, na które wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

  • zapis do Newslettera,

  • zapisywania danych plików cookies,

  • wysyłanie informacji handlowych

c. Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes Inter Auto sp z o.o. spółka komandytowa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

  • windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,

  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów,

  • marketing bezpośredni produktów własnych,

  • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

d. W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są u Nas bezpieczne, ale aby móc zrealizować zawartą umowę, musimy korzystać ze wsparcia innych podmiotów wspierających Nas, m. in. w realizacji usług płatniczych oraz dostarczania przesyłek z którymi posiadamy stosowne umowy. Możemy je również przekazywać organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp.

6. Jakie posiadasz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Cofnięcie zgody

Zawsze przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić. Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez formularz kontaktowy lub kliknięcie odnośnika z końca maila w przypadku Newslettera.

Sprostowania danych

Możesz poprawiać swoje dane, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. Możesz tego dokonać poprzez funkcję „Edycja Danych/Konta Klienta” lub poprzez formularz kontaktowy.

Wniesienie sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o Nasz prawnie uzasadniony interes.

Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będziemy mieli innych podstaw prawnych do przetwarzania Twoich danych.

Usunięcie danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”

Masz prawo żądać od Nas usunięcia wszystkich, lub tylko niektórych swoich danych. Możemy jednak odmówić ich usunięcia w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń, a także wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych.

Ograniczone przetwarzanie

Zawsze możesz prosić o tymczasowe wstrzymanie przetwarzania niektórych Twoich danych, jeśli nie chcesz usuwać Konta lub jeśli dane są nieprawdziwe, do czasu ich sprostowania. Może się to odbywać poprzez formularz kontaktowy.

Dostęp do danych

Zawsze przysługuje Ci prawo do uzyskania od Nas dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także uzyskania informacji, m. in. o celach przetwarzania oraz planowanym okresie ich przetrzymywania.

Przenoszenie danych

Możesz poprosić nas o przesłanie swoich danych innym podmiotom uściślając jaka ich część (lub całość) ma zostać przez nas przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wniesienia skargi

W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Przez jaki okres przetrzymujemy Twoje dane?

Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania konta Klienta dla celów związanych z obsługą konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu konta Klienta Twoje dane zostaną usunięte, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 5 lat od usunięcia konta Klienta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

W przypadku danych przekazanych w celu realizacji złożonego zamówienia przechowujemy Twoje dane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

W przypadku danych przekazanych w celach marketingowych przechowujemy dopóki mamy do tego podstawę prawną, a więc co do zasady do czasu wycofania zgody, z wyjątkami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa lub w szczególnych przypadkach uzasadnionymi interesem Administratora.

Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia przez Ciebie.

8. Czy przesyłamy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, dane są wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy ale tylko i wyłącznie po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń prawnych.
Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield. W niektórych miejscach stosujemy mechanizm blokady przeciw automatycznym zapytaniom (robotom) Google Recaptcha.